forsa

Oszacowanie kosztów budowy lub remontu

Rozpowszechnionym rodzajem błędów jakie pospolicie czynione są przez wiele osób zabierających się za jakiekolwiek przedsięwzięcie budowlano-remontowe jest nieprawidłowe obliczenie sumptów budowy. Tenże mankament nie jest popełniany wyłącznie przez dyletantów jacy w teorii mają rzeczywiście do tego prawo, jakkolwiek co gorsza także przez budowlańców, którzy nieuważnie przekalkulowali zapotrzebowanie na materiały i robociznę i przychodzą do inwestora po nadprogramowe środki pieniężne. Nieraz nie ma ich skąd zaczerpnąć. Takie wyjątki mają szczególnie miejsce kiedy wznosimy dom na własną rękę i usiłujemy oszczędzać na czym się jedynie da, realizując większość czynności własnoręcznie ewentualnie angażując firmę z szarej strefy, w której większość pracowników jest zatrudniana „na lewo”. Mniej częstotliwe są tego typu sytuacje jeżeli pójdziemy do większej i specjalistycznej firmy, coć będziemy musieli zapłacić jej sporo więcej.

Sygnalizuje nam to znaczenie faktu jak znaczące bywa właściwe policzenie nakładów na inwestycję już przed samym startem, zanim wręcz udamy się do banku po kredyt (gdyż rzecz jasna w zdecydowanej wielkości wypadków nie operujemy gotówką na wzniesienie obiektu bez cudzej pomocy). Uzasadnionym wyjściem jest przyjęcie za punktu wyjścia sporządzenie szacunku budowlanego, to jest indeksu aspektu robót i wartości materiałów które będą oczekiwane do optymistycznego ukończenia robót budowlanych. Posiadając w ręce taki obrachunek możemy mieć odpowiedniejsze mniemanie o tym co nas oczekuje, a dodatkowo jednostka sporządzająca taki kosztorys inwestorski o wiele lepiej niż my ma pojęcie o budownictwie oraz potrafi przewidzieć w nim te czynniki, których istnienia nawet nie podejrzewaliśmy.

Z obrachunkiem inwestorskim będzie także łatwiej o kredyt, gdyż przedstawimy bankowi dokument określający jakie będą rzeczywiste orientacyjne nakłady przeprowadzenia przedsięwzięcia budowlanego. Co nie stanowi, że liczby ustalone w obrachunku potwierdzą się co do joty, bo różne uzależnienia przypadkowe mogą wyegzekwować ich restrukturyzacje, wszak rozbieżność nie będzie aż tak oczywista jak w wypadku gdy lekkomyślnie zaczyna się budowę licząc, że dodatkowe pieniądze spadną na nas jak manna z nieba.