kominy

Sposoby czyszczenia kominów

Pragmatyczne zdaje się przypuszczalnie, iż komin – by potrafił efektywnie uskuteczniać swą najgłówniejszą powinność, powinien być od środka czysty. Przeciwnie nie będzie on przyzwoicie odprowadzać dymu i spalin. Powinno się go zatem co pewien czas oczyścić. W żadnym wypadku nie można pomimo wszystko podejmować się tego działania samemu, da się bowiem takim sposobem napytać tylko sobie zgryzoty.

Pryncypialnym argumentem, dla jakiego nieuchronne jest czyszczenie przewodu kominowego, to rzecz wiadoma zagwarantowanie jego przepuszczalności. To niechybnie zdaje się bardzo jasne. W wypadku kiedy zaniedbamy czyszczenia przewodu kominowego wewnątrz nagromadzi się sadza. Doprowadza to do tego, że komin może nie zdążać z odciąganiem spalin, ponieważ jego średnica będzie ograniczona przez pokrywę sadzy, z kolei to prowadzi niezaprzeczalnie do niepoprawności w paleniu się opału oraz większych kosztów ogrzewania. Niemniej wywołuje to również zagrożenie samozapłonu oraz zaistnienia pożaru w środku przewodu kominowego. Powstałe w jego wyniku nadszarpnięcia potrafią być nierealne do odbudowania.

Komin musi być czyszczony przynajmniej raz do roku – tak mówi prawo. Aczkolwiek właściwie będzie gdy zlecimy czyszczenie przewodu kominowego choć dwa razy do roku, przed sezonem grzewczym i po nim. Rzecz oczywista sporo zależy od mocy kotła oraz parametrów samego przewodu kominowego. Chyba nie ma sensu powtarzać po raz kolejny, że nie wolno tego czynić na własną rękę. Czyszczenie komina należy powierzyć komuś, kto się na tym zna.

W wypadku nieznacznych pieców i przy systematycznym oczyszczaniu starczy typowa usługa kominiarska. Jakkolwiek okazyjnie przewód dymowy jest w straszliwszej kondycji. Pokazuje się, iż trzeba oczyścić go łańcuchowo, zaś w pewnych wypadkach nieodzowne może okazać się wręcz frezowanie przewodu kominowego (zobacz też tutaj). Frezowanie komina powiększy nam jego przekrój, a przy okazji zbierze wszystkie zabrudzenia. Frezowanie komina będzie także nieuchronne przy instalacji wkładu kominowego. W wyjątkowych sytuacjach napotkamy się z potrzebą kontrolowanego wypalenia sadzy i smoły z środka przewodu kominowego. Jest to działanie potrzebujące ogromnego doświadczenia oraz trzeba go zlecać jedynie znakomitej jakości specjalistom.